Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur.

Eğitimin Konusu

  • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
  • Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanakları
  • Yüksekte çalışma gerektiren işlerdeki riskler ve tehlikeler
  • Yüksekte çalışmalarda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri
  • Yüksekte güvenli çalışma yöntemleri
  • Yüksekte çalışmalarda toplu koruma ve kişisel koruma yöntemleri
  • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donanımlar
  • Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri, bağlantı noktalarının özellikleri ve seçim kriterleri, güvenlik halatı ve ankraj noktaları kullanım şekilleri

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

FİYAT TEKLİFİ