Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Katılımcıların iş güvenliği bilincinin artması, ülkemiz mevcut mevzuatları uyarınca yasal hak ve sorumlulukları ile yaptırımları konularında daha fazla farkındalık sağlanması ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bireysel kazanımlar elde edilmesi, sorumluluklar konusunda bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Konusu

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş kazası ve meslek hastalıkları
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri
 • Meslek hastalıkları sebepleri ve korunma prensipleri
 • İşyerlerinde risk etmenleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikososyal ve Ergonomik Riskler)
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve korunma önlemleri
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • Yangın ve yangından korunma, tahliye ve kurtarma

 

Tehlike sınıflarına göre eğitim süresi ve geçerlilik tarihleri:

 • Az tehlikeli sınıfta en az 8 saat ve 3 yıl geçerli.
 • Tehlikeli sınıfta en az 12 saat ve 2 yıl geçerli.
 • Çok tehlikeli sınıfta en az 16 saat ve 1 yıl geçerli.

 

 

 

FİYAT TEKLİFİ