İlk Yardım Eğitimi

22.05.2002 Tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlk Yardım Yönetmeliği göre Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışan personelden her 10 personel için 1, diğer işyerleri için her 20 personel için 1 kişi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı “ Temel İlk Yardım Eğitim” sertifikası almış ilk yardımcı bulundurmak zorundadır.

İlk yardım eğitimleri sadece İl Sağlık Müdürlükleri tarafından “İlk Yardım Uygunluk Belgesi” verilen merkezler tarafından verilir. Bu merkezde eğitim verecek eğitimcilerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış “İlk Yardım Eğitimcisi” sertifikasına sahip olması gerekir.

İlk yardım eğitimi sonucunda hak kazanan adaylar İlk Yardım Eğitimi Sertifikası‘ na sahip olurlar.

İlk yardım eğitimi, hem T.C. Sağlık Bakanlığı İlk yardım Yönetmeliği kapsamında, hem de 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce yasal zorunlu eğitimler kapsamında yer almaktadır.

Buna göre;

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, imalat sanayi ve üretim sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu kurumlarında çalışan sayısının 1/10,
  • Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ise 1/15 oranında Temel İlk Yardım Eğitimi almış ve sınavlarda başarı göstermiş olan sertifikalı ilkyardımcı istihdam etmek zorundadır. Bu sertifikayı onaylayan makam Sağlık Bakanlığı’dır.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise bu oran 1/20 olarak belirlenmiştir.
FİYAT TEKLİFİ