•  

    0216 470 83 00

  •  

    info@akelisg.com

SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

Eğitimin Amacı : Tüm Bireylere İlkyardım Bilgi ve Becerisi kazandırmak, 5.05.2013 Tarih ve 28648 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükmünde belirtilen iş yerlerinde çalışanlara verilmesi gereken eğitim kapsamında aldırılması zorunlu tutulan ilkyardım eğitimlerini vererek kurumlara çözüm ortağı olmak.

Eğitimin Süresi : 2 Gün- 16 Saat
Eğitim Yeri : Akel İSG İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitim Salonu veya Eğitimi Almak İsteyen Kurumun Salonu ( 5 kişi ve üzeri için geçerlidir)
Eğitim Materyalleri : İlkyardım Eğitim Kitabı, Erişkin-Çocuk-Bebek Temel Yaşam Desteği Mankeni, İlkyardım Malzemeleri (Kurs tarafından getirilmektedir.)
Gerekli Belgeler ;
İki adet vesikalık fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Eğitim İçeriği
Eğitim Konuları:

Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Kanamalarda İlkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta/ Yaralı Taşıma Teknikleri